Machine Learning Data for AI Training

Machine Learning Data for AI Training

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


Machine Learning คือหนึ่งตัวช่วยที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจ ผ่านการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งกว่าเดิม

ยุคนี้ไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็หันมาใช้ ‘AI’ หรือ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ กันทั้งนั้น โดยเฉพาะ #AI รูปแบบที่ให้ผลลัพธ์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดอย่าง ‘Machine Learning’ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว … ได้ถูกนำมาใช้ประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่าง Big Data กันอยู่มากมาย ดังนั้น เราจึงควรรู้จักกับคำว่า Machine Learning ให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะประโยชน์ที่คุณจะสามารถตักตวงจากมันได้ ซึ่งอาจช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้มากกว่าที่คุณเคยคิด!

นิยามของ Machine Learning หากแปลตามชื่อ หมายถึง การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งในแง่ของ การทำความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองจากการใช้ 'ข้อมูล' ที่ป้อนให้ ยกตัวอย่างเช่น รถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Google ที่สามารถหยุดรถเมื่อเห็นป้ายหยุด / เลี้ยวได้เอง หรือแม้แต่หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่มีใครสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์อยู่แล้ว

การเรียนรู้ของ Machine นั้นเป็นไปใน 3 รูปแบบคือ

 • SUPERVISED LEARNING เครื่องจักรจะเรียนรู้และทำนายผลลัพธ์ได้จากการช่วยเหลือของผู้สอน หรือ Data Scientist มักถูกนำมาใช้งานในเชิงธุรกิจทั้งการคำนวณราคาบ้าน การคาดคะเนค่าเงิน หรือวิเคราะห์ผลการแข่งขันต่างๆ
 • UNSUPERVISED LEARNING เครื่องจะเรียนรู้ & ทำนายผลต่างๆ ได้จากการจำแนกและสร้าง Pattern ของมันจากข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ต้องตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละข้อมูลระบบสามารถนำไปวิเคราะห์และสร้างแบบแผน จากข้อมูลที่ได้รับเข้าไป มักนำไปใช้ในการแนะนำหรือคัดเลือกข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • REINFORCEMENT LEARNING การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกจากสถานการณ์ในอดีตหรือระบบจำลอง เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบผู้เล่นอัตโนมัติให้ชนะผู้เล่นระดับโลก หรือระบบการจัดการข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ตัดสินใจเลือกอัตราส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น
 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Machine Learning Data for AI (ML-AI)
  
อบรมเป็นภาษาไทย โดย Al & Machine Learning Specialists
21-24 Mar 2022 45,000


Machine Learning Data for AI (ML-AI) หลักสูตร 4 วัน ที่สอนโดย Al & Machine Learning Specialists เพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในสายงาน Data Scientist หรือผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Programming & Statistics และสนใจเรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ Machine Learning Data & AI เพื่อต่อยอดใช้งานในธุรกิจ

 • หลักสูตร 4 วัน ที่สอนโดย Al & Machine Learning Specialists เพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในสายงาน Data Scientist หรือผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Programming & Statistics และสนใจเรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ Machine Learning Data & AI เพื่อต่อยอดใช้งานในธุรกิจ
 • เรียนรู้วิธีการใช้ Machine Learning ให้ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ & วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้มุมมองของ Machine Learning เพื่อช่วยจัดการปัญหาที่ซับซ้อน และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ ให้สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หัวข้อทั้งหมดที่จะได้เรียนรู้ใน 4 วัน

 • Role of Data Analytics in Machine Learning
 • An Introduction to Data
 • Inferential Statistics
 • Hypothesis Testing
 • Sample Selection
 • Data Cleaning
 • Data Normalization
 • Data Transformation
 • Principal Component Analysis

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE