CompTIA Cloud Essentials

CompTIA Cloud Essentials

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class) 


Gartner เผย วิกฤต Covid-19 กระตุ้นให้ “ผู้บริหารทั่วโลก” ย้ายข้อมูลองค์กรเข้ามาไว้บนระบบ Cloud มากขึ้น ดันแนวโน้มการใช้จ่าย Cloud ทั่วโลกปีนี้พุ่งสูงถึง 3.3 แสนล้าน $ คาดปี 65 จะทะลุ 3.9 แสนล้าน $ สหรัฐฯ ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน Cloud ในไทยปีนี้ก็โตกว่า 31.7% จากปี 63!

ด้วยตัวเลขของการใช้งานระบบ Cloud ในหลายองค์กรรวมถึงผลพวงจากความเป็น Digital Transformation ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้องค์กรแทบทุกแห่งเร่งย้ายฐานประมวลผล & เก็บ Data บน Cloud พร้อมกับการ ‘เล็งเดินเกมเชิงรุก’ เพื่อส่งมอบบริการใหม่ๆ ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าโดยสามารถรองรับรูปแบบความต้องการที่หลากหลายซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

และนี่คือ 6 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจควรใช้ระบบคลาวด์

 • ช่วยให้คุณพุ่งความสนใจให้การทำธุรกิจได้มากขึ้น การซื้อบริการ Software ในระบบคลาวด์ เช่น Microsoft Office 365, Salesforce.com, G-suite หรือ Adobe.com จะช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตั้งแต่แรก ด้วยโมเดลการใช้งานแบบจ่ายตามการใช้จริง คุณจะได้ระบบที่มีการ Update อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณได้รวดเร็วขึ้น และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า
 • เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ ทรัพยากรสำหรับประมวลผลของระบบพร้อมใช้งานได้ทันที รวมถึงได้เครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี และมีเครือข่ายความเร็วสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายเงินลงทุน ลดต้นทุนค่าดูแลในเรื่องของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ & การบำรุงรักษา
 • ลด & ขยายขนาดของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวและมีความคล่องตัวสูง ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
 • เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ความสามารถในการทำธุรกิจโดยอย่างไร้พรมแดนเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของบริการระบบ Cloud การให้พนักงานสามารถเข้าถึง Application / Data ของธุรกิจจากที่ใดก็ได้ในโลกที่มีสัญญาณ Internet ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ และไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะเราสามารถอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นรายบุคคล
 • พื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่จำกัด การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud ทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหมดพื้นที่จัดเก็บหรือเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันของคุณ

Cloud Computing จึงถือว่า “ตอบโจทย์” กลุ่มลูกค้าองค์กร & ธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud ขยายสาขา, เพิ่ม Product หรือ Service ใหม่ๆ ให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตอยู่เรื่อยๆ …

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  CompTIA Cloud Essentials
  
ราคารวมสอบและอบรมเป็นภาษาไทย
14-15, 17 Feb 22 25,000


CompTIA Cloud Essentials หลักสูตร 3 วัน พร้อมสอบ Certificate มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจากปัญหาของ “Cloud Computing” ที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงธุรกิจ IT ผ่านการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในด้านเทคนิค & ธุรกิจ เหมาะสำหรับฝ่ายบริหารและฝ่าย IT ที่ต้องการนำระบบ Cloud ไปใช้ภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยทรัพยากรด้าน IT ที่เหมาะสมมากที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร

 • Introduction to Cloud Computing ความเข้าใจ Cloud Computing เบื้องต้น
 • Business Value of Cloud Computing มูลค่าทางธุรกิจจากการใช้งาน Cloud Computing
 • Technical Perspectives of Cloud Computing ลักษณะของบริการระบบ Cloud จากมุมมองทางธุรกิจ ด้านเทคนิคและการเชื่อมโยงบริการแบบ SaaS, IaaS, PaaS เข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 • Technical Challenges of Cloud Computing ความท้าทายทางเทคนิคของการประมวลผลแบบ Cloud
 • Steps to Successful Adoption of Cloud Services หลักการและเทคนิคการใช้ระบบ Cloud ให้ประสบความสำเร็จ
 • ITIL and Cloud Computing วิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของการประมวลผลระบบ Cloud ต่อบริการ IT ด้วย ITIL
 • Identifying Risks and Consequences ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น จากการนำระบบ Cloud มาใช้งาน

CompTIA Cloud Essentials จะช่วยให้ การใช้งานระบบ Cloud ในองค์กรมีความเสถียร ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ไม่ว่าองค์กรของคุณนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แต่ประโยชน์ที่ได้รับจาก #Cloud ก็คือ การลดต้นทุน ทั้งด้านงบประมาณ / ทรัพยากรบุคคลทางด้าน IT ของผู้ใช้งาน ลดความยุ่งยากทางด้าน IT รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำงานของธุรกิจได้ทุกรูปแบบอย่างแน่นอน!

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE