BE-Live Application

BE-Live Application


BE-Live Application
สุดยอด Application บริหาร & จัดการ ‘สวัสดิการ’ ของพนักงาน

 

BE-Live Application

‘BE-LIVE’ สุดยอด Application บริหาร & จัดการ ‘สวัสดิการ’ ของพนักงาน
สำหรับ HR และองค์กรยุคใหม่ ที่สามารถ Customize ได้ ตามใจคุณ!

 

ครอบคลุม 3 ส่วนสำคัญ ทั้งด้าน Design / Develop / Deliver โดยสามารถปรับรูปแบบการทำงาน & ฟังก์ชันต่างๆ
ได้สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานด้าน HR ของแต่ละองค์กร คลิกวีดีโอเพื่อรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สนใจใช้บริการ/ปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการ BE-LIVE Application

 

Add LINE for More Information @NTC-LINE