Site Reliability Engineering Foundation

Site Reliability Engineering Foundation

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠ + Exam Bundle
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

Site Reliability Engineering หลักสูตรพร้อมสอบ Certificate ที่ได้รับการรับรองและน่าเชื่อถือจาก DevOps Institute ครบเครื่องด้วยเนื้อหาและ Best Practices ที่ตอบโจทย์ทิศทางความต้องการของ ‘SRE’ ในอนาคต

Site Reliability Engineering คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารหลักการ & แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการ ‘โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT’ โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ & ประสิทธิภาพของ Site งานผ่านการปรับรูปแบบ โครงสร้าง รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ (Automation) มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยไม่ต้องมาคอยกังวลกับปัญหาในการเพิ่ม Features ใหม่ๆ ที่อาจกระทบกับประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า อาทิ สูญเสียความเสถียร หรือ การที่ระบบทำงานได้ช้าลง พูดง่ายๆ ว่า “SRE” ทำให้บริษัทแก้ไขปัญหาด้าน System & Software ได้ในระยะยาวนั่นเอง!

ความสามารถด้าน Technical ที่ต้องมีในการจะเป็น SRE นั้น มีอะไรบ้าง?

 • Development & Programming Skills เพื่อจัดการด้าน Software และ Production
 • ทักษะการทำงานด้าน Operation, Monitor เพื่อรับมือกับระบบการแจ้งเตือนที่จะเข้ามาตลอดเวลาที่เกิดปัญหา
 • ทักษะในการประเมินช่องทางการใช้งานใหม่ๆ รวมไปถึงการทำ Capacity Planning & Monitoring
 • ลดเวลาในการสร้าง software ใหม่ได้มากกว่า 2,555 เท่า
 • ความรู้และประสบการณ์ในการสร้าง-พัฒนาการดำเนินการแบบ Automation เพื่อช่วยเหลือทีมอื่นๆ ภายในบริษัท
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SLI, SLA, SLO ซึ่งถือเป็น3 องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ SRE โดยเฉพาะ
 • มองเห็นภาพรวมของ System & Software และช่วยให้ Dev Team ทำงานหรือดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการพัฒนา Skills ของตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น ‘SRE มืออาชีพ’ ที่ถือเป็นตำแหน่งงานใหม่ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนน้อยนั้น … การให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ด้าน Software Engineering & IT Operations ก็จะเป็นอีก 1 เส้นทางสำคัญ เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น!

 
 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠
  
Conducted in English by Certified Trainer + Exam Bundle
1-3 Nov 2021 58,000


Site Reliability Engineering Foundation หลักสูตรอบรม 3 วัน พร้อมสอบ Certificate มาตรฐานสากลการันตีจาก DevOps Institute ที่เหมาะสำหรับ

 • Business Managers and Stakeholders
 • Change Agents and Consultants
 • DevOps Practitioners
 • IT Directors, Managers and Team Leaders
 • Product Owners and Scrum Masters
 • Software and Site Reliability Engineers
 • รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้และสนใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์กร โดยนำความรู้ & เทคนิคด้าน ‘SRE’ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนา System & Software ขององค์กรให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สอดคล้องกับ IT Security Policy และตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนมากที่สุด

คุณจะได้เรียนรู้ 9 หัวข้อสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

 • SRE Principles & Practices
 • Service Level Objectives & Error Budgets
 • Reducing Toil
 • Monitoring & Service Level Indicators
 • SRE Tools & Automation
 • Anti-Fragility & Learning from Failure
 • Organizational Impact of SRE
 • Why Organizations Embrace SRE
 • SRE, Other Frameworks, Trends

 

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE