SESA – Securing Email with Cisco Email Security Appliance

SESA – Securing Email with Cisco Email Security Appliance

SESA – Securing Email with Cisco Email Security Appliance
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


ใน E-mail ของคุณมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง และในบรรดาข้อมูลเหล่านั้น มีสิ่งที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าข้อมูลเหล่านั้นสูญหายหรือรั่วไหลออกไป จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของคุณ

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า E-mail เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคคลทั้งภายใน และนอกองค์กร ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และแทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลย ทำให้อีเมล์เป็นสิ่งที่บริษัททั่วโลกทั้งเล็กและใหญ่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ด้วยความแพร่หลายนี้เอง ยิ่งทำให้อีเมล์กลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของอาชญากร เพื่อหารายได้และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง ด้วยลักษณะการใช้งานของ E-mail ที่มี User เป็นจำนวนมาก และผู้ใช้โดยทั่วไปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเท่าที่ควร User เหล่านี้อาจคลิก หรือดาวน์โหลด Spam, Malware และ Phishing หรือ Email fraud ซึ่งเป็นสิ่งที่อาชญากรวางล่อเอาไว้เพื่อดักจับเอาข้อมูลไปโดยไม่รู้ตัว

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Securing Email with Cisco Email Security
  Appliance (SESA)

  
อบรมเป็นภาษาไทย โดย CCSI - Certified Cisco System Instructor
13-16 Dec 2021 62,000


หลักสูตร SESA – Securing Email with Cisco Email Security Appliance จะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Cisco® Email Security Appliance ระบบการรักษาความปลอดภัยทางอีเมล์จาก Cisco เพื่อให้ระบบ E-mail ของคุณปลอดภัยจาก ransomware, phishing หรือจากการถูกหลอกลวงของ Business Email Compromised (BEC) และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การรักษาความปลอดภัยของระบบ E-mail ให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

การอบรม 4 วัน จะประกอบไปด้วยภาคการบรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยการทำ Lab ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้งาน แก้ไขปัญหา และดูแลระบบ Cisco Email Security Appliance รวมถึงสอนการใช้งาน Function หลัก อาทิ การป้องกัน malware ระดับสูง, การ block สแปม, การป้องกันไวรัส,outbreak filtering, การเข้ารหัส, quarantines, และการป้องกันข้อมูลสูญหาย

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA) ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การได้รับรอง CCNP® Security และ Certified Specialist อีกด้วย

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้

 • Describe and administer the Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Control sender and recipient domains
 • Control spam with Talos SenderBase and anti-spam
 • Use anti-virus and outbreak filters
 • Use mail policies
 • Use content filters
 • Use message filters to enforce email policies
 • Prevent data loss
 • Perform LDAP queries
 • Authenticate Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) sessions
 • Authenticate email
 • Encrypt email
 • Use system quarantines and delivery methods
 • Perform centralized management using clusters
 • Test and troubleshoot

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี้:

 • Cisco certification (ใบรับรอง Cisco CCENT® หรือสูงกว่า)
 • ใบรับรองอื่นๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น (ISC)2, CompTIA Security+, EC-Council, Global Information Assurance Certification (GIAC) และ ISACA
 • ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร Cisco Networking Academy (CCNA)
 • Windows expertise: Microsoft [Microsoft Specialist, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA (A+, Network+, Server+) โดยก่อนเข้าเรียนหลักสูตร ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังต่อไปนี้:
     - TCP/IP services, including Domain Name System (DNS), Secure Shell (SSH), FTP, Simple Network Management Protocol (SNMP), HTTP, and HTTPS
     - IP routing

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE