SISE – Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine

SISE – Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


หลักสูตร 5 วันที่จะช่วยให้คุณมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ ‘ระบบ Network’ ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล Cisco Identity Service Engine (ISE)

Cisco Identity Services Engine คืออะไร?

Cisco ISE เป็น Next-generation NAC สำหรับป้องกันภัยคุกคาม & ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายของอุปกรณ์ Endpoint โดยจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเครือข่ายอย่างปลอดภัยสำหรับทุก Domain ทั้งยังรองรับสถานที่ทำงานแบบ Zero Trust ได้ทุกที่ / ทุกอุปกรณ์

โดยนวัตกรรมของ ISE ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด ก็คือ คุณสามารถใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์ปลายทาง IoT ที่หลากหลายได้อย่างชาญฉลาด เพื่อบังคับใช้นโยบายที่สอดคล้องกัน จากระบบ Cloud ซึ่งช่วยให้ทีมงานได้รับความคล่องตัว & ความยืดหยุ่นอย่างที่ต้องการสำหรับการคุ้มครององค์กรให้ปลอดภัย

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Implementing and Configuring Cisco Identity
  Services Engine (SISE)

  
อบรมเป็นภาษาไทย
23-27 May 22 62,000


3 จุดเด่นหลักๆ ที่น่าสนใจของ CiscoISE

  • 1-OPEN : Cisco pxGird ได้ถูกนำมาใช้บน Solution Cisco ISE สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Cisco ISE เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทั้งหมด ช่วยลดความซับซ้อน & ความไม่สอดคล้องกันด้านการทำงานของแต่ละ Product, สามารถขยายระบบและทำงานร่วมกับ 3rd Party ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถทำการกักกัน ‘ภัยคุกคาม’ ที่เกิดขึ้นผ่านระบบ Cisco ISE ได้
  • 2-SIMPLE : ควมคุม & กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของ Endpoint ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นระบบ Wired หรือ Wireless ก็ตาม
  • 3-AUTOMATED: สามารถทำงานร่วมกับ Stealthwatch, Web Security Appliance, FirePower Management Center, AMP และ Cisco Platform อื่นๆ อีกมากกว่า 40 รายการ โดย Platform เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงสามารถหยุดยั้งและป้องกัน Threats ได้อัตโนมัติ

KeyContent ของ SISE หลักสูตรจาก 5 วันจาก Cisco จะช่วยส่งเสริมความรู้ & ทักษะ ให้กับคุณได้อย่างดีเยี่ยม ในด้าน

  • การปรับใช้ CiscoISE เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของ Security Policy Management
  • ป้องกันภัยคุกคาม & ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย โดยรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ Wired Network/ Wireless Network หรือ VPN
  • มีหลักการที่ดีในการเลือกใช้ Access Control Policy ที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบ Network เกิดความปลอดภัย
  • ตั้งค่าและจัดการ Profiler, Posture, Guest, Authentication และ Authorization Services จาก Single Web-Based GUI Console ได้
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Network ในองค์กร ให้เป็นระบบ ปลอดภัย มีมาตรฐาน
  • สามารถปรับแต่ง Guest Network Access เพื่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัว โดยที่ระบบยังคงมีความเสถียร / ปลอดภัย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่ง Network Security Engineers / ISE Administrators Wireless Network Security Engineers / Cisco Integrators รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ SISE ที่สามารถต่อยอดสู่ Cert. ในระดับ Advance อย่าง CCNP Security หรือ Cisco Certified Specialist ได้

พัฒนาทักษะความรู้ด้าน Techniques & Operations เพื่อการดำเนินงาน & แก้ปัญหา Solution เกี่ยวกับ ‘Enterprise Security’ ตามแบบฉบับมาตรฐานระดับโลก! พร้อมรับ 40 CE credits สำหรับ Recertification ด้วยหลักสูตร Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE)

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE