CompTIA Server+

CompTIA Server+

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


Server ที่ดีย่อมช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น หมดห่วงทั้งเรื่องของการสูญหายของข้อมูลและความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง Cyber ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าบริษัทหรือองค์กรของคุณจะเล็กหรือใหญ่ สิ่ง 1 ที่นับว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กรนั่นก็คือ “Sever” ซึ่งทุกองค์กรจะต้องปกป้องและดูแลรักษาให้ดี และต้องมั่นใจได้ว่าปลอดภัยมากที่สุดจากการถูกโจมตี การโจรกรรมข้อมูลจาก Hacker หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ตาม

Server จึงเปรียบเสมือนแหล่งเก็บ Company Data และ Operating System ต่างๆ ที่เราต้องใช้ทำงานในองค์กรรวมถึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การทำงานไหลลื่นมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูล การสำรองข้อมูล หรือการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น & บริหารจัดการได้อย่างเสร็จสรรพในที่เดียว …

และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ “การดูแล รักษาและจัดการ Server” ให้มีมาตรฐาน เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรควรจะ Focus เพื่อสร้างมูลค่าและประโยชน์แก่การดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

ลองมาทำความเข้าใจถึง 5 ข้อดีของการใช้งาน Server ในองค์กรกัน

 • ประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลหรือรองรับการใช้งาน Software & Application พร้อมกันได้ในปริมาณมากๆ
 • ปลอดภัย Server ส่วนใหญ่ให้บริการภายใต้ Data Center ที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงถูกดูแลและบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • น่าเชื่อถือ Server ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลปริมาณสูง พร้อม Hardware ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงยากต่อการเกิด Downtime หรือการที่ข้อมูลสูญหายเมื่อ Hardware มีปัญหา
 • สะดวกและยืดหยุ่น รองรับการเข้าใช้งานได้ผ่านเครือข่าย Internet ปราศจากข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และการเข้าถึง พร้อมจัดการ ปรับปรุง แก้ไข และแชร์ข้อมูลพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว
 • และหากคุณต้องการเรียนรู้เทคนิคและหลักการเพื่อเพิ่มความมั่นใจ & ความปลอดภัยให้กับ Server ขององค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การดำเนินงานของธุรกิจมากที่สุด

และหากคุณต้องการเรียนรู้เทคนิคและหลักการเพื่อเพิ่มความมั่นใจ & ความปลอดภัยให้กับ Server ขององค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การดำเนินงานของธุรกิจมากที่สุด

NTC ขอแนะนำหลักสูตรพร้อมสอบ ใบรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งหลายหน่วยงานทั่วโลกให้การยอมรับ และออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้าน IT

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  CompTIA Server+
  
ราคารวมสอบและอบรมเป็นภาษาไทย
17-21 Jan 22
or
14-18 Mar 22
45,000


CompTIA Server+ เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 5 วัน พร้อมสอบใบรับรองที่หลายหน่วยงานให้การยอมรับ ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานในสายงานด้าน IT โดยตรง

เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ Server ขององค์กร ทั้งในส่วนของ PC, Desktop, Helpdesk Support, IT Professionals เพื่อพัฒนา Skills ด้าน Security และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Server รวมถึงระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น!

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

 • Managing Server Hardware
 • Installing Server
 • Configuring Networking
 • Creating Virtual Environment
 • Performing Basic Server Configuration
 • Administering The Server
 • Implementing Storage Solutions
 • Securing The Server
 • Planning and Testing Disaster Recovery
 • Troubleshooting Server Issues

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE