Upcoming Training Classes

Upcoming Training Classes

 


แม้ตัวอยู่ไกล ความห่วงใยก็ยังไปถึง..
NTC ขอมอบ GrabFood Gift Card จาก GrabFood มูลค่า 100 บาท/ท่าน/วัน

สำหรับลูกค้าท่านที่อบรมแบบ Virtual Classroom เดือนนี้ – Sep 2021 ให้ Grab บริการส่งมอบความอิ่มอร่อยถึงหน้าประตูบ้าน ลูกค้าสามารถสั่งอาหารอยู่บ้านได้แบบปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรค พร้อมตั้งสมาธิกับการเรียนได้อย่างเต็มที่

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่อบรมตารางเดือนนี้ – Sep 2021 
 • โปรโมชันนี้เฉพาะหลักสูตรที่อบรมในรูปแบบ Virtual Classroom เท่านั้น
 • โปรโมชันนี้ไม่รวมกับหลักสูตรที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท รวมถึงหลักสูตร Soft Skills
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
 Aug 2021 (สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual class) 
CODE
 COURSE
SCHEDULE Y2021 LIST PRICE
(THB)
PROMO
CEHv11  Certified Ethical Hacker v11 *Exam Bundle TH 2-6 Aug Confirmed 56,250
ITILF 4  ITIL 4 Foundation Certification *Exam Bundle TH 4-6 Aug Confirmed 35,000
ITILF 4  ITIL 4 Foundation Certification *Exam Bundle TH 16-18 Aug Confirmed 35,000
BM  Basic of Cyber Attack and Malware Detection TH 9-11 Aug   35,000
CCNA   Implementing and Administering Cisco Solutions TH 16-20 Aug Confirmed 51,000 Discount
50% off
SISE  Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine TH 9-11, 13 Aug   62,000
SCOR  Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies TH 23-27 Aug   62,000
ENWLSI  Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks TH 30 Aug-3 Sep Confirmed 62,000
ITF+  CompTIA IT Fundamentals *Exam Bundle TH 9-11 Aug   19,500
A+  CompTIA  A+ *Exam Bundle TH 16-20 Aug   35,000
S+  CompTIA Security+ *Exam Bundle TH 16-20 Aug Confirmed 35,000
Project+  CompTIA Project+ *Exam Bundle TH 17-19 Aug Confirmed 39,500
N+  CompTIA Network+ *Exam Bundle TH 23-27 Aug Confirmed 35,000
Cloud+  CompTIA Cloud+ *Exam Bundle TH 30 Aug-3 Sep 21   35,000
FIS  Fundamental Information Security TH 9-10 Aug Confirmed 14,000
CISSP   Certified Information Systems Security Professional EN 23-27 Aug Confirmed 37,000
HDN   Hardening Network Infrastructure TH 23-27 Aug   42,000
PWK   Penetration Testing with Kali Linux TH 30 Aug-3 Sep   68,000
GF   Giving Feedback for high performance TH 9 Aug   9,500
SSCS   Strategic supply chain and cost saving TH 9-10 Aug   14,000
DM  Decision Maker in Change Management TH 9-10 Aug   15,000
CM  Conflict Management TH 10-11 Aug   15,000
PMNV  The Powerful Mindset & Non-Violent Communication TH 10 Aug   9,500
USA  User Security Awareness TH 13 Aug   8,000
DCFC  Data Center Foundation Certificate *Exam Bundle TH 9-10 Aug   19,500
CDCP  Certified Data Center Professional *Exam Bundle EN 2-3 Aug Confirmed 45,000
CDCP  Certified Data Center Professional *Exam Bundle EN 23-24 Aug Confirmed 45,000
CDCS  Certified Data Center Specialist *Exam Bundle EN 4-6 Aug Confirmed 69,000
CDFOS  Certified Data Center Facilities Operations Specialist
 *Exam Bundle
EN 23-25 Aug Confirmed 64,000
CTDC  Certified TIA-942 Design Consultant  *Exam Bundle EN 23-25 Aug Confirmed 79,000
CTIA  Certified TIA-942 Internal Auditor  *Exam Bundle EN 26-27 Aug Confirmed 45,000

 

 Sep 2021 (สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual class) 
CODE
 COURSE
SCHEDULE Y2021 LIST PRICE
(THB)
PROMO
ITILF 4  ITIL 4 Foundation Certification *Exam Bundle TH 1-3 Sep Confirmed 35,000
ITIL DSV  ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value *Exam Bundle TH 20-23 Sep Confirmed 75,000
ITIL CDS  ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support *Exam Bundle TH 27-30 Sep Confirmed 75,000
SD-WAN  SD-WAN Workshop TH 1-2 Sep   35,000
DA  Data Analytics TH 1-3 Sep   24,000
ENCOR   Implementing and Operating Cisco Enterprise Network
  Core Technologies
TH 6-10 Sep   62,000
CLCOR  Implementing and Operating Cisco Collaboration
 Core Technologies
TH 13-17 Sep Confirmed 62,000
ENWLSD  Designing Cisco Enterprise Wireless Networks TH 27-30 Sep,
1 Oct
  62,000
A+  CompTIA  A+ *Exam Bundle TH 6-10 Sep   35,000
S+  CompTIA Security+ *Exam Bundle TH 6-10 Sep   35,000
CySA+  CompTIA CompTIA Cybersecurity Analyst *Exam Bundle TH 20-24 Sep Confirmed 39,500
CAPM  Certified Associate in Project Management EN 20-22 Sep   37,000
PMP   PMP Exam Prep for 2021 PMP Exam - 35 PDUs EN 20-24 Sep   57,500
DevOps  DASA DevOps Fundamentals *Exam Bundle TH 20-22 Sep   48,000
CISM   Certified Information Security Manager EN 20-23 Sep   63,000
PCSM  Professional Cloud Service Manager *Exam Bundle EN 22-24 Sep   55,000
CISSP   Certified Information Systems Security Professional Exam Prep TH 29 - 30 Sep,
1, 4, 5 Oct 21
  34,000
EBLE   English for Business Letter and Email TH 3 Sep   6,500
EP   Energize Your Power TH 7 Sep   8,000
ECM  Effective Conflict Management TH 9 Sep   5,500
SEO-MKT  SEO and Content Marketing TH 17 Sep   9,500
DFSP  Demand Forecasting and Supply Planning TH 17 Sep   8,000
PMS  People Management Skills TH 20-21 Sep   15,000
HDC  How to develop Corporate Core Value And Core Competency TH 23-24 Sep   15,000
PI  Process Improvement TH 27 Sep   14,000
ST  Storytelling TH 13 Sep Confirmed 8,000
ST  Storytelling TH 30 Sep Confirmed 8,000
CDCP  Certified Data Center Professional *Exam Bundle EN 13-14 Sep Confirmed 45,000
CDCP  Certified Data Center Professional *Exam Bundle EN 20-21 Sep Confirmed 45,000
CDCS  Certified Data Center Specialist *Exam Bundle EN 1-3 Sep Confirmed 69,000
CDCE  Certified Data Center Expert *Exam Bundle EN 20-24 Sep Confirmed 115,000
CDFOM  Certified Data Center Facilities Operations Manager
 *Exam Bundle
EN 15-17 Sep Confirmed 64,000
CNCDP  Certified Network Cabling Design Professional
  *Exam Bundle
EN 9-10 Sep Confirmed 69,000

*กำหนดการและรูปแบบการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การรับมือ COVID-19*

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้ที่ได้ผ่านประสบการณ์เข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน Online Virtual Class

 • สำหรับความประทับใจในคลาสนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ก่อนวันที่เริ่มอบรม จนถึงวันที่อบรมเสร็จ และประทับใจ อาจารย์ผู้สอน ที่ถึงแม้จะเป็นการเรียนแบบ Virtual Class ก็สามารถยกตัวอย่าง และอธิบายให้เข้าใจได้ ด้วยการนำอุปกรณ์ต่างๆมาให้ดูจริงๆในขณะที่เรียน รวมถึงสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกับเรียนในคลาสเรียนจริงๆ ทำให้มุมมองการเรียนแบบ Virtual Class เปลี่ยนไป จากที่กลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่อง หรือไม่เข้าใจ แต่อาจารย์ผู้สอนสามารถทำออกมาได้ดีค่ะ - KANNIGA P. (CompTIA IT Fundamentals)  
 • Thank you for Yi-Jan I got many things from you. Thank you for my classmate for the nice experience that you all share with me.
  I’ll be heading to win the exam soon!!! ???? - KAOWTIP P. (PMP)
 • ประทับใจอาจารย์ให้ความรู้แบบจัดเต็ม และทีม NTC มากๆ สำหรับ Virtual Class ทำได้ดี - THANATE A. (CompTIA Pentest+)
 • ได้รับความรู้ใหม่ๆที่นำไปปรับใช้ได้เลย / Course นี้เป็น Idea ที่ดีสำหรับการ Training online ซึ่งในอนาคตน่าจะมีกิจกรรมระหว่างเทรนที่หลากหลายมากขึ้น - KANOKPORN K. (People Management Skills)
 • อธิบายกันสไลด์ต่อสไลด์ มี interactive กันตลอดทำให้ไม่เบื่อแม้ว่าจะเป็นคอร์สที่ยากและเป็นภาษาอังกฤษครับ - PRATHAN B. (CISSP)
 • The trainer using the good cases is the best experiences in this virtual training. - JADTANA R. (ITIL® MPT)
 • Instructor have a good knowledge and willing to answer every question - VORAVUD S. (DevSecOps Engineering)
 • Instructor can provide the simple example to simply understand - TPRAEWPAN S. (ITIL® Specialist: Drive Stakeholder Value)

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE