Certified Information Security Manager (CISM)

Certified Information Security Manager (CISM)

โปรโมชั่นพิเศษ! อบรมแบบอุ่นใจ รับฟรีประกันภัย COVID-19*

(ทุกหลักสูตรสามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

Build a Strategic Team with Certified Information Security Manager (CISM)

CISM คือ Certification สำหรับการบริหารจัดการเฉพาะด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งมีผู้ถือ Certification ตัวนี้แล้วกว่า 10,000 คนทั่วโลก!

CISM (Certified Information Security Manager) Certification โดย ISACA สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เป็น Certification ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ของผู้ที่สอบผ่านในด้านการบริหาร จัดการ ออกแบบ ควบคุม ดูแล และประเมินโปรแกรมการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร

ซึ่ง CISM นั้น … ถือเป็น Certification มาตรฐานสากล ที่ช่วยยืนยันความรู้ของผู้ที่สอบผ่าน ในเรื่องของ “Information Security” การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย และในส่วนของ Business เนื่องจากการทำงานด้าน Information Security นั้น หากเราเข้าใจในมุมมอง Business ด้วย ก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมการดำเนินงาน มากกว่า IT Technical ทั่วไป

 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Certified Information Security Manager (CISM)
  
อบรมเป็นภาษาไทยและราคารวมสอบแล้ว
20-21, 24-25
May 2021

*confirmed*
63,000“Certified Information Security Manager (CISM)”

เป็นหลักสูตร 4 วัน The ISACA® Certified Information Security Manager® เป็นโปรแกรมสำหรับผู้จัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการรับรองขั้นสูงสุดเท่าที่เคยมีมา หลักสูตร CISM® ได้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรก และทั้งนี้ก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมากกว่าปัญหาทางด้านเทคนิค CISM® ได้แสดงให้เห็นถึงแก่นความสำคัญและมาตรฐานสากล ของผู้จัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสถึงความเข้มข้นของเนื้อหาอย่างละเอียดและถูกต้อง ด้วยทักษะและความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพระดับโลก การฝึกอบรมนี้ยังจัดใฟ้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับอีกด้วย

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 4 วันนี้เป็นโครงสร้างเพื่อที่จะให้เห็นถึงคู่มือการตรวจสอบและระบบของการตรวจสอบ แต่ละวันของการอบรมจะแสดงให้เห็นถึงแก่นความสามารถ งานที่เกี่ยวข้อง และความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะให้ผู้อบรมได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่จะมีการตรวจสอบ แรงขับพื้นฐาน ของการทดสอบนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิด ไม่ใช่ท่องจำ ดังนั้นผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้จะถูกนำเสนอในลักษณะที่มีการโต้ตอบกันในห้องเรียน เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าผู้อบรมเข้าใจในแนวคิด และ คำถามของแบบทดสอบจะถูกประมวลผลให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

  • Domain 1 — Information Security Governance
  • Domain 2 — Information Risk Management
  • Domain 3 — Information Security Program Development and Management
  • Domain 4 — Information Security Incident Management
  • Practice with hundreds of CISM exam questions


ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตร CISM ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบข้อมูล ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี การรับรองนี้จะมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้จัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ ผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE