Data Center Foundation Certificate (DCFC)

Data Center Foundation Certificate (DCFC)

โปรโมชันพิเศษ! อบรมแบบอุ่นใจ รับฟรีประกันภัย COVID-19*

(ทุกหลักสูตรสามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

Data Centre Foundation Certificate (DCFC®)

เมื่ออุตสาหกรรม IT มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคที่หลายองค์กรเริ่มมีปัญหา ในเรื่องของการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบบต่างๆ เริ่มมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น องค์กรทั้งหลายจึงเริ่มตระหนัก & เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการควบคุม IT Resources ขึ้นมา

จึงได้เกิดระบบของ Server ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากรทางด้าน IT ทั้งหลาย หรือที่เราเรียกกันว่า “Data Center” หรือ “ศูนย์ข้อมูล” ที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของธุรกิจ!

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ Data Center สภาพแวดล้อม และ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (Infrastructure) ให้ตรงตามมาตรฐาน รองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ และ ‘Big Data’ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลขององค์กร จะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมใช้งานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ามากที่สุด

 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Data Centre Foundation Certificate (DCFC®)
  
(อบรมเป็นภาษาไทยและราคารวมสอบแล้ว)
7-8 Jun 2021 19,500


Data Centre Foundation Certificate (DCFC®) เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลที่มี Certificate รับรอง จำนวน 2 วัน เพื่อพัฒนา “ทักษะด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล” ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีเสถียรภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนและตอบสนองต่อการใช้งานภายในองค์กรอย่างสูงสุด เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในด้านการบริหารจัดการ Data Centre Infrastructure, IT Support, Helpdesk Staff รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงาน Support อาทิ Sales/ Pre-Sales, Finance เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเติบโตก้าวหน้าในสายงานด้าน Data Center มากยิ่งขึ้น

 

หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

 • History of Data Centres
 • The Data Centre and its Relation to Business
 • Data Centre Standards
 • Data Centre Site Selection
 • Data Centre Facilities Areas
 • Topology Designs
 • Components of the Power Infrastructure
 • Lights
 • Cooling Infrastructure
 • ICT/Network Infrastructure
 • Data Centre Security
 • Fire Suppression
 • Monitoring and reporting

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • เรียนคลาส DCFC แล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย, ประทับใจผู้สอนมาก ๆ อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย ตอบคำถามได้ชัดเจน คลายข้อสงสัยได้ทุก ๆ คำถาม, เพื่อนร่วมคลาสก็ตั้งคำถามได้ดี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีกับ วิธีการเรียนการสอนของบรรยากาศในคลาสเรียนนี้ - Porrameth B. 
 • Teacher have experience and can explan - Peeraphat T.
 • The speakers present the content for easy understanding. - Kittisak L.
 • ได้รับข้อมูลพื้นฐานในด้าน Data Center และแนวทางในการศึกษาต่อในด้านนี้ - Peeratchai M.

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE