Time Management

Time Management

โปรโมชันพิเศษ! อบรมแบบอุ่นใจ รับฟรีประกันภัย COVID-19*

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class) 

“งานนั้นก็มี งานนี้ก็ต้องทำ มันตีกันในหัวยุ่งไปหมด ผลสุดท้าย … ก็ได้งานหรือผลงานที่ไม่ได้ดั่งใจเราเลย”

คุณรู้หรือไม่ว่า … อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ในแต่ละวันทำงานของเราแตกต่างกันไป?

เราจะรู้สึกว่า บางวันเราทำงานได้ดี ในขณะที่บางวันเรามีปัญหาไม่หยุดหย่อน หรือบางครั้งก็ยุ่งเสียจนจัดการไม่ได้ … สาเหตุสำคัญเป็นเพราะ “เราไม่ได้วางแผนการทำงานในแต่ละวันให้ดีพอ” ซึ่งหากเราสามารถบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากพอ เราก็จะสามารถจัดการงานแต่ละวันของเราได้แน่นอน

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
 REGISTER
  Time Management (TM)
 
หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  อบรมเป็นภาษาไทย
17 Jun 2021
*Confirmed*
9,500 7,125
  พิเศษ!! สำหรับ NTC MEMBER รับส่วนลด 50% เหลือเพียง 4,750 บาท

Time Management (ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงาน เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือด้านเทคนิคการบริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • รู้แนวทางในการขจัดหรือลดสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • รู้จักจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน
 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงาน เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 

โปรแกรมและกิจกรรมการเรียนรู้

 • แบบทดสอบการบริหารเวลา
 • ข้อคิด ความสำคัญของการบริหารเวลา
 • การวางแผนเรื่องเวลาเมื่อได้รับงาน
 • การแยกย่อยกิจกรรม และคาดการณ์เวลา
 • การจัดทำผังภาพรวมงานในความรับผิดชอบ
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้การบริหารเวลา เพื่อลดการสูญเสียเวลา และได้เวลากลับมา
 • การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE