CompTIA Security+

CompTIA Security+ Training

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ NTC เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง & ปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้าน ‘Cyber Security’ อย่างครอบคลุม ด้วยหลักสูตรพร้อมสอบ Cert. มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่าง ‘CompTIA Security+’

ทุกวันนี้ภัยคุกคามทาง Cyber มาจากหลายทิศทาง นอกจากภัยคุกคามที่มาจาก Hacker ภายนอกแล้ว ยังมีภัยคุกคามใกล้ตัว! ที่มาจาก “คนภายในองค์กร” ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลสำคัญๆ ขององค์กรนั้นหลุดไปสู่ภายนอกได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้!

นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้าน Cyber Security กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงในทั่วโลก! โดยมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที่ 65,000฿ ซึ่งนอกจากผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังท้าทายศักยภาพที่มีตลอดเวลา

อ้างอิงจากข้อมูลของ Cyber Ventures พบว่าจะมีตำแหน่งงาน 3.5 ล้านตำแหน่งที่ว่างสำหรับ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง Cyber’ ในปี 2022 เนื่องจากความคลั่งไคล้ในโลก Cyber ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม และองค์กรต่างๆ ก็มีเป้าหมายที่จะป้องกันการสูญเสียข้อมูล & ให้ความสำคัญด้าน ‘Security’ และต้องการบุคลากรที่มากประสบการณ์เป็นจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ซึ่งถ้าคุณเองอยากก้าวสู่การเป็น Cyber Security ที่มีคุณภาพ การเติมเต็มทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ดี มีมาตรฐานและถูกต้องเหมาะสม ย่อมช่วยให้เตรียมตัวได้ถูกทางก่อนใครอย่างแน่นอน

 
 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  CompTIA Security+
  
อบรมเป็นภาษาไทยพร้อมรวมสอบ
21-25 Feb 2022
or
28 Mar-1 Apr 2022
47,000


CompTIA Security+ เป็น Certificate ระดับสากลจาก CompTIA ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้าน การรักษาความปลอดภัยระดับพื้นฐานของระบบ Network, Application & Operating System เพื่อสร้างมาตรฐานของบุคลากรด้าน ‘Security’ ให้มีความทัดเทียมในระดับสากล

โดยเนื้อหาจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นด้าน Cyber Security ดังนี้

 • หลักพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยด้าน IT (CIA)
 • ทำความรู้จักกับภัยคุกคาม (Threat) และช่องโหว่ (Vulnerability)
 • เครื่องมือที่ผู้บุกรุกใช้ในการโจมตีระบบ (Technologies & Tools)
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) & ภัยคุกคามต่างๆ (Malware) เพื่อตอบสนองต่อการ “ถูกละเมิดข้อมูล” (Data Breach)
 • เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography)
 • การกำหนดรหัสผ่าน (Password)
 • การทำ Lab เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริง

เนื้อหาทั้ง 5 วันของหลักสูตร CompTIA S+ จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ด้าน “Basic Security” ของผู้เรียนให้แน่นขึ้น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแล & บำรุงรักษา IT System, Network, Application และ Operating System ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีมาตรฐาน เพื่อต่อยอดความรู้ & เทคนิคด้าน Security สู่การทำงานหรือสอบ Global Certificate ในระดับที่สูงขึ้น!

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ผ่านการรับรอง CompTIA A+ / N+ ที่มีประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับ Computer & Networking Concepts
 • System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, Network Manager, IT Project Manager ที่ต้องการปูพื้นฐานด้าน “Basic Security” อย่างครอบคลุม
 • ผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถด้วย CompTIA Security+ เพื่อต่อยอดความรู้และเทคนิค ด้าน Security สู่การปฏิบัติงานหรือสอบใบรับรองระดับที่สูงขึ้น

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดได้สูงมาก เก่งหลายๆด้าน ทีมงานน่ารัก ให้การดูแลเป็นอย่างดีค่ะ  - Sureeporn T. 
 • จัดลำดับการสอน เนื้อหาเข้าใจง่าย มียกตัวอย่าง สถานที่ในการเรียนการสอนดี อุปกรณ์ครบ สะดวก - Kunninka O.
 • วิทยากรพูดเสียงดัง ฟังชัด อธิบายเข้าใจง่าย มีการวาดภาพและยกตัวอย่างให้สามารถเข้าใจได้ อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมค่อนข้างดี - Piyanutt P.
 • อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีการเตรียมการสอนที่ดี สามารถตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้ตรงจุดดีมาก - SithiKiat L.
 • ประทับใจมากครับได้ความรู้เยอะมาก - Nutthawut P.

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE