10 Minute Presentation for TECH and GEEK

10 Minute Presentation for TECH and GEEK

10 Minute Presentation for TECH and GEEK Training

ราคาปกติ 7,500 บาท โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 5,625 บาท

 

10 Minute Presentation for TECH and GEEK ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้ที่สื่อสารได้ชัดเจนขึ้น

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนา Skills การสื่อสารของ “คน IT” ให้เกิดความเข้าใจ ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความภายในระยะเวลาเพียง 10 นาที เท่านั้นเอง ในการทำงานหลายคนอาจรู้สึกว่า ‘Programmer หรือ ฝ่าย IT’ เป็นกลุ่มคนที่คุยด้วยยาก เข้าใจยาก บางครั้งถึงกับตั้งคำถามว่า ไม่รู้มันคุยอะไรกัน? คุยเรื่องอะไรเนี่ย? พูดถึงอะไรอยู่? หรือแม้แต่ … ช่วยพูดให้เป็นภาษาคนหน่อยได้ไหม?

เจอคำนี้ไปอาจทำให้หลายคนเกิดอาการ “จุก” หรือ “หงุดหงิดใจ” แต่ลองมาทบทวนดีๆ รู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว มีแค่ 3 สาเหตุหลักที่คนอื่นมองว่า คน IT อย่างเรา “คุยไม่รู้เรื่อง” นั่นก็คือ

 • Too Much Data ใช้คำศัพท์ หรือ ข้อมูลด้านเทคนิคจนชิน
 • No Storytelling ขาดทักษะ & กระบวนการเล่าเรื่องที่ดี
 • No Human Language & Poor Presentation ไม่มีทักษะการนำเสนอเพื่อส่งสารให้ผู้ฟังเข้าใจถูกต้องตรงกันทั้งในแง่ของการทำงาน การประชุม หรือคุยกับลูกค้า

ซึ่งหากเราสามารถแก้ไขและพัฒนา Skills ทั้ง 3 จุดนี้ได้ การสื่อสารความคิด & ไอเดียของเราเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เราจะสื่อนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปอย่างแน่นอน

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
REGISTER
  10 Minute Presentation for TECH and GEEK
  
(อบรมเป็นภาษาไทย เพียง 1 วัน)
26 Nov 2021 5,625
(List price 7,500)

 


10-Minute Presentation for TECH and GEEK หลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ VirtualClass จำนวน 1 วัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงในสายงาน IT ที่จะมาถ่ายทอดเนื้อหาผ่านเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายที่เป็นกันเองและเข้าใจง่าย การทำกิจกรรมให้ได้แง่คิดของการทำงานร่วมกันรวมถึงการทำ Workshop เพื่อฝึกปฏิบัติจริงและต่อยอดไปสู่การพัฒนาแนวทางการสื่อสาร “ข้อมูลทางเทคนิค” ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง & เข้าใจได้ง่ายขึ้น

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ:

 • สรุปประเด็นต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม
 • เรียบเรียงใจความสำคัญได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ชัดเจน
 • ถ่ายทอดความคิด & สื่อสารเพื่อความเข้าใจ ที่ตรงกันด้วยระยะเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น

หัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตร:

 • Why TECH & GEEK Communicate : แนะนำหลักสูตรให้เข้าใจถึงวิธีคิด & มีทัศนติที่ดีต่อการสื่อสาร
 • What and How TECH&GEEK Communicate : ภาพใหญ่ของการสื่อสาร เรียบเรียง / สรุปความคิด / ถ่ายทอด
 • Arrangement : คัดเลือกข้อมูลที่ดี มีประโยชน์ เพื่อเรียบเรียงให้ง่ายแก่การสรุป
 • Conclusion : การสรุปข้อมูลให้ง่าย & เลือกสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง
 • Presentation : ทดลองนำเสนอสิ่งที่ได้สรุปมา เพื่อนำไปปรับใช้จริง
 • Wrap up & Give rewards : - สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 

รูปแบบการอบรม

 • บรรยายผ่านการใช้และสร้าง รูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง 
 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไม่ใช้วิธีการสอนและจดบันทึก แต่เน้นกิจกรรมให้ได้แง่คิดและการทำงานร่วมกัน 
 • ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการฟัง การสรุปใจความ การนำเสนอ และการสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
 • ข้อมูลทางเทคนิคให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย
 

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) 
 • หัวหน้างาน/พนักงานทั่วไปที่ต้องทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะ ‘การสื่อสารและการสรุปความ’ ให้ดียิ่งขึ้น

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • อาจารย์เป็นกันเอง และสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในสายงานได้ - Thanakiat W. 
 • ได้เรียนรู้แนวทางการนำเสนอที่ดีขึ้น - Pojana P.
 • อาจารย์เก่ง เข้าใจง่าย มองคนออก - Kasiphon T.
 • เนื้อหาใช้ได้จริง ขอบคุณมากครับ - Chawin B.

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE