CompTIA A+

CompTIA A+

CompTIA A+ อบรมพร้อมติวสอบ สู่การเป็น IT Support มืออาชีพ
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 


ผลสำรวจการเติบโตของตลาด IT ทั่วโลกจาก IDC พบว่า … ตั้งแต่ปี 61-65 ตลาด IT มีสัดส่วนการเติบโตอยู่ที่ 25.8% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยภายในปี 65 คาดว่าจะเติบโตที่ 61% ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้าน IT เติบโตควบคู่ไปด้วย!

ตำแหน่งงานด้าน IT นั้นมีหลายตำแหน่งมาก ซึ่งนับเป็นกลุ่มงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและยังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสูงมากขึ้นในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า!

โดยในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนแล้วแต่นำ ‘เทคโนโลยี’ เข้ามามีบทบาทในการทำงานและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งาน IT Devices / Hardware Software รวมถึง Network & Application ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความรู้ด้าน IT ที่เพียบพร้อม โดยเฉพาะตำแหน่งงานด้าน IT Support / IT Helpdesk และ Technical Support เพื่อแก้ไข ดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการจัดการ ติดตั้ง ตั้งค่าและบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยของระบบในองค์กรให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ

รู้อย่างนี้แล้ว … หากคุณเป็น ‘คน IT’ ที่ต้องการ Up-skills ของตนเองเพื่อก้าวสู่การทำงานในตำแหน่งข้างต้น ก็ควรปรับตัว พร้อม Update Trend ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้ตรงตามที่องค์กรต้องการ

ซึ่ง 1 วิธีสำคัญ เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ดี ก็คือ … “การมี Certificate ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม IT และได้รับความน่าเชื่อถือจากนายจ้างทั่วโลก อย่าง CompTIA A+”

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  CompTIA A+
  
อบรมเป็นภาษาไทยพร้อมรวมสอบ (รหัสสอบ 220-1001, 220-1002)
10-14 Jan 2022 35,000


CompTIA A+ หลักสูตรพร้อมสอบ Cert. 5 วัน จาก NTC สำหรับ IT Technical / IT Support Technical Specialist และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ในระดับเริ่มต้น ภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตร จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทราบถึงหลักการติดตั้ง การตั้งค่า การแก้ไขปัญหา การซ่อมบำรุง การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ดิจิทัลชนิดต่างๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการทุกประเภท

เนื้อหาทั้งหมด 18 Modules ที่คุณจะได้เรียนรู้  

 • หลักการและขั้นตอนสนับสนุนการใช้งาน OS
 • การติดตั้งและตั้งค่าส่วนประกอบของ PC
 • การติดตั้ง ตั้งค่า รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับจอภาพและอุปกรณ์มัลติมีเดีย
 • การติดตั้ง ตั้งค่า และแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ
 • การติดตั้ง ตั้งค่า และแก้ไขปัญหาของส่วนประกอบและอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การติดตั้ง ตั้งค่า และบำรุงรักษา OS
 • การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ OS
 • แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Network
 • การดำเนินการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Network
 • การบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
 • การใช้งานระบบ Client Virtualization & Cloud Computing
 • ขั้นตอนดำเนินการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
 • การรักษาความปลอดภัยของการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญต่างๆ
 • การแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของการใช้งาน Laptop
 • การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Laptop
 • การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Mobile Devices
 • การติดตั้ง ตั้งค่า รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Printer
 • การปรับใช้กระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Computer Network เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ที่มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ที่ต้องการทักษะในงาน IT technician ระดับเริ่มต้น
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CompTIA A+ Core 1 220-1001 และ CompTIA A+ Core 2 220-1002

ข้อกำหนดเบื้องต้น 

 • เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างครบถ้วน ผู้เรียนควรคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน, Microsoft Windows และสามารถ search หาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • ประทับใจอาจารย์และเพื่อนร่วมคลาสทุกคนครับ บรรยากาศเป็นกันเองมากๆ - Thaweesak C. 
 • ได้รู้จักฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ มากขึ้น - Aungsumaporn P.
 • ประทับใจวิทยากรผู้สอนครับ มีความเป็นกันเอง สอนแบบพี่สอนน้อง - Tharn P.
 • ได้ความรู้ทฤษฎี ที่ได้แต่ปฏิบัติมาตั้งนาน เพิ่งรู้ประวัติความเป็นมา ขอบคุณมากครับ - Sitthichai P.

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE