Microsoft Excel Training

Microsoft Excel TrainingLevel up yourself with Microsoft Excel training

หลายท่านที่ใช้งาน “Microsoft Excel” เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่าโปรแกรม Excel นั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งในด้าน Finance & Accounting รวมถึง Sales & Marketing โดยใช้ Excel เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อสร้างตาราง & Report ด้านฐานข้อมูลต่างๆ ที่สรุปผลอย่างถูกต้อง แม่นยำภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว …

ณ ตอนนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่คุ้นเคยกับการใช้ Microsoft Excel มาพอสมควร แต่ยังไม่รู้เทคนิคการใช้งานอย่างถูกต้องในเชิงลึกส่งผลให้งาน ต้องหยุดชะงักหรือเกิดปัญหา อาทิเช่น “การคำนวณหาค่าต่างๆ แต่ผลลัพท์ที่ได้กลับไม่ถูกต้อง” “การสร้างสูตรคำนวณที่ผิดวิธี จึงต้องแก้ไขสูตรอยู่บ่อยครั้ง” ซึ่งหากข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้น ก็อาจทำให้เสียเวลาและส่งผลต่อความผิดพลาดที่มากขึ้นได้

 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
 REGISTER
 Microsoft Excel - Intermediate 
 (อบรมเป็นภาษาไทย)
27 Aug 2020 5,500 3,850 Enroll Now
 Microsoft Excel - Advance 
 (อบรมเป็นภาษาไทย)
8 Sep 2020 5,500 3,850 Enroll Now


หลักสูตร Microsoft Excel เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 1 วัน โดยผู้สอนที่ผ่านการรับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์การสอน Excel ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ มามากกว่า 10 ปี เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมดจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ“เทคนิค เครื่องมือ และ วิธีการ” ใช้งาน Microsoft Excel อย่างถูกต้องในเชิงลึกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ -

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

  • "อาจารย์ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย เข้าใจว่าผู้เรียนต้องการอะไร ดีมากค่ะ" – กฤตยา
  • "เป็น class ที่ได้รับเนื้อหาสาระ,เทคนิคการใช้งานนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีมาก" – ประกิจ
  • "ได้ความรู้ใหม่ที่สามารนำไปใช้กะงานได้ดีขึ้น เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น" – อภิญญา
  • "การทำสูตร Excel ได้ด้วยตัวเองภายใต้เงื่อนไข" – วงศกร
  • "สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น" – นพมาศ
  • “ยังมีอะไรไม่รู้อีกเยอะ“ – ศิริชัย

 

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE