CompTIA A+

BIG SAVING for Super IT Support

Get up to 50% off CompTIA A+ Promotion


โปรโมชั่นราคาพิเศษ CompTIA A+ Certification ลดสูงสุด 50%*

  • ต่อที่ 1 โปรโมชั่นราคาพิเศษ + ฟรีสอบ สำหรับทุกการสั่งซื้อ
  • ต่อที่ 2 รับส่วนลดเพิ่มอีก 50% สำหรับท่านที่สาม
  • หมดเขตโปรโมชั่นวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และสามารถเลือกอบรมได้ตลอดทั้งปี 2563 
  • ทุกหลักสูตรรวมสอบแล้ว, หนังสือเรียน, CompTIA Practice Exam Simulator, ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

สถิติของตลาดแรงงานในกลุ่มงานด้าน IT หรือ เทคโนโลยีพบว่า “สายงานด้าน IT” เป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงและมีอัตรารายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง “IT Support” หรือ “Technical Support” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในด้าน Hardware, Software และระบบ Network ขององค์กรนั้น เรียกได้ว่า ติด 1 ใน 3 ของตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด!

หากพนักงานมีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป ฐานเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 15,000 บาท สูงสุดอาจได้ถึง 80,000 บาท เลยทีเดียว

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT หรือต้องการปฏิบัติงานในตำแหน่งข้างต้น จึงต้องปรับตัว พร้อม Update Trend ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้ตรงตามที่องค์กรต้องการ ซึ่ง 1 วิธีสำคัญ เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ดี ก็คือ “การมีใบรับรองเพื่อการันตีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของตน”

 COURSE  SCHEDULE
#1
 SCHEDULE
#2
LIST PRICE
(THB)
PROMOTION
 CompTIA A+ 
 (อบรมเป็นภาษาไทยและราคารวมสอบแล้ว)
17-21 Aug 20
 
14-18 Sep 20
*Confirmed*
35,000


CompTIA A+ คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ Technical Support และผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ไอทีในระดับเริ่มต้น หลักสูตรครอบคลุมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย การจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การตั้งค่าทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ระบบขององค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็น เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงานแล้ว ยังรวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้งานที่สนใจและตรงกับความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support/ Technical Specialist
  • บุคคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA A+
  • บุคคลทั่วไป ที่สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อย่างน้อย 1-2 ปี)

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE