โครงการ NTC – HAPPY SMILE PROJECT #2

โครงการ NTC – HAPPY SMILE PROJECT #2

Date:  24 Oct 2017
Venue:  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
Theme:    Happy Smille Project #2 by NTC

 

ภาพบรรยากาศงาน โครงการ NTC – HAPPY SMILE PROJECT #2  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ทาง NTC จัดกิจกรรม NTC – HAPPY SMILE PROJECT#2 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรม "THE PASSION เส้นทางแห่งฝัน รางวัลแห่งความสำเร็จ" ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีดา ตันติเวสส ไปช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ในการค้นหาเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่ถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ อย่าลืมติดตามโครงการต่อๆ ไปของพวกเรานะคะ