ค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต

ค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต

Date:  20 September 19 (Friday)
Venue:  Network Training Center (NTC)
Theme:    ค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต

 

ภาพบรรยากาศ ค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต

“เป้าหมายชีวิตสำคัญยังไง?”

การมีเป้าหมายชีวิตทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนที่จะกำหนดพฤติกรรม หรือการกระทำเพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้เมื่อมีเป้าหมาย ชีวิตก็มีความหมาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 ที่ผ่านมาทาง Network Training Center ร่วมกับอาจารย์อุ๋ย Natthapatch Danbenchaphan ได้จัดงาน “ค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต” งานสัมมนาที่ช่วยให้ผู้ฟังได้ค้นหาเป้าหมายชีวิต ประเมินความต้องการในชีวิตผ่าน Wheel of Life พร้อมทั้งค้นหาศักยภาพของตนเอง

ทาง Network Training Center ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และทำให้งานสัมมนานี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี