Professional Skills

Personal Branding

Change Your Style Change Your Life
 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน 
 
หลักการและเหตุผล 
 
My Style Personality แฟชั่นมีไว้ซื้อ STYLE มีไว้ค้นหา
Personal Branding เวลาเราแต่งตัวไม่ดี คนจะจำเสื้อผ้าเราได้ เวลาเราแต่งตัวดี คนจะจำเราได้ 
 
การสร้าง First Impression เป็นสิ่งสำคัญ ควบคู่กับการจัดการตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนที่พบเห็นเราแล้วสามารถตัดสินใจได้ในทันทีว่าเราเป็นคนแบบไหน โดยทั่วไป 95% จะเห็นได้จากการแต่งกาย และส่วนที่เป็นใบหน้าอีก 5% ดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการตนเองให้ดูดีโดยรวมทั้งหมด รวมถึงปรับภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดี เหมาะสมและลงตัวในทุกๆ โอกาส สิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อการดึงดูดให้ผู้อื่นอยากมอง พร้อมกับการสร้างความโดดเด่นเป็นที่น่าประทับใจ น่าจดจำ รวมถึงเป็นการเริ่มมิติใหม่ของ ‘การยอมรับ’ อีกด้วย 
 
 
วัตถุประสงค์  
 • ยกระดับสไตล์ที่คุณออกแบบได้เองให้เป็นที่น่าประทับใจและน่าจดจำ 
 • วิเคราะห์สไตล์และปรับภาพลักษณ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 
รายละเอียดหลักสูตร (Theory 30% / Workshop 70%)
 • เรียนรู้ PERSONAL STYLE / 5 STYLE  
 • เรียนรู้ Body Type เป็นแบบไหนกันนะ?
 • เรียนรู้ Color Harmony / การจัดคู่สี
 • เรียนรู้ Body Language / ภาษากายเบื้องต้น
 • เรียนรู้ การเสริมสร้างความมั่นใจเมื่อต้องอยู่หน้าเวทีหรือพบปะผู้คน
 • สร้างแรงบันดาลใจ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 • การสร้างตัวตนด้วย Personal Branding
 • เรียนรู้และสร้าง Business Look 
 • เรียนรู้การใช้สีสำหรับบุคคล (Color Analysis)
 • วิเคราะห์สไตล์ที่ใช่ในแบบเฉพาะของแต่ละคน (Style Analysis)
 • วิเคราะห์รูปร่างโครงหุ่น (Body Analysis)
 • เทคนิคการเลือกใช้ เครื่องประดับ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
 • Workshop Makeup Class (Business Look)
 • Photoshoot Profile ได้รับรูปของแต่ละคนที่เป็น Professional look เพื่อนำไปใช้ได้ทันที
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้ดูดี โดยยังคงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (Personal Branding) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดดเด่น เป็นที่จดจำ ดึงดูดโอกาสดีๆ และความสำเร็จ
 • พนักงานบริษัท หัวหน้างานที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
 • เจ้าของบริษัท สตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของสินค้า-บริการ หรือตัวแทนขาย ที่ต้องการปรับลุค  (แนว สไตล์ ภาพรวม บุคลิกภาพ) ให้ดูเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจ เพื่อช่วยให้การขายสินค้าหรือบริการประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          17,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

03 Mar 2021
02 Jun 2021
09 Sep 2021
09 Dec 2021