Microsoft Excel (Advance)

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
 
 
 วัตถุประสงค์
 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจและสามารถใช้งาน คุณลักษณะต่างๆของ Excel ได้ในระดับลึก อาทิเช่น การจัดทำข้อมูล การคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูล  การสร้าง Report  การใช้ Shortcut ต่างๆ  รวมทั้งเทคนิคการสร้าง Macro เพื่อช่วยในการทำงานต่างๆ ที่ปกติต้องทำเองโดยใช้หลายขั้นตอนที่ซับซ้อน ให้เหลือเพียงคลิกเดียวแล้วโปรแกรมทำให้ทุกอย่างเองโดยอัตโนมัติ  เป็นการดึงเอาความสามารถต่างๆของ Excel ออกมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานต่างๆลงได้อย่างมาก
 
 
พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
 
ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างพอสมควร
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
การใช้ Shortcut และเทคนิคของสูตรต่างๆ ในการจัดการข้อมูล 
 • เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ซ้ำกัน จำนวนมาก
 • การกรอกข้อมูลวันที่ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 • การเลือกข้อมูลจํานวนมากอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเลือกข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษอย่างรวดเร็ว  เช่น เลือกเฉพาะที่มีสูตร , เลือกเฉพาะตัวเลข,  
 • เลือกทั้งหมดเว้นข้อมูลที่ซ่อนอยู่, เลือกเฉพาะเซลว่าง ฯลฯ
 • เทคนิคการสร้างสูตรที่คำนวณแบบหลายเงื่อนไขให้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้ IF ซ้อนกันหลายชั้น
 • การสร้างสูตร ช่วยในการค้นหา และ Mapping ข้อมูล
 • เทคนิคการแก้ปัญหาสูตร Vlookup ที่เขียนสูตรถูกต้อง แต่กลับค้นหาข้อมูลไม่พบ
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup เพื่อค้นหาข้อมูลจากหลายตาราง ซึ่งอาจอยู่ในหลาย Sheet หรือหลายแฟ้มงานก็ได้
 • เทคนิคการสร้างสูตร VLookup ให้ค้นหาค่าที่ซ้ำกัน แต่อยู่คนละแถวในตารางได้ ไม่ว่าจะซ้ำกันกี่แถวก็ตาม
 • เทคนิคการสร้างสูตรค้นหาข้อมูลของตารางที่อยู่ในหลายๆ Sheet มาแสดงเปรียบเทียบกัน
 • เทคนิคการสร้างสูตรสำหรับใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ครอบคลุมทุกชนิด แม้กระทั่งจะเป็นรูปภาพก็ค้นหาได้
 • เทคนิคการสร้างสูตรควบคุม Drop down list  2 ตัว ให้รายการข้อมูลใน List ตัวที่สอง ขึ้นอยู่กับของ List ตัวแรก
 • การใช้ฟังก์ชั่น Lookup ขั้นสูง เช่น Index, Choose, Match, Offset ฯลฯ 
 • สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนกว่า VLOOKUP 
การใช้ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ จากฐานข้อมูล
 • หลักการออกแบบฐานข้อมูล (Database) ที่เหมาะกับการนำไปประมวลผล และการจัดทำรายงาน
 • การสร้าง Pivot Table แบบ 1 มิติ และ แบบหลายมิติ 
 • การขยายดูรายละเอียด และการซ่อนเก็บรายละเอียดข้อมูล 
 • การใช้ Filter ใน PivotTable ช่วยในการกรองดูข้อมูล เช่น
 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุด 10 อันดับแรก  หรือ 10% แรก จากข้อมูลทั้งหมด
 • แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่ ตามไตรมาส  หรือตามปี ที่ต้องการ
 • แสดงข้อมูลตาม ช่วงค่าตัวเลขที่กำหนด 
 • การเปลี่ยน function ของผลสรุปใน PivotTable
 • การสร้างและการปรับแต่ง  Subtotal ใน PivotTable
 • การสร้าง Subtotal ในรายงาน ให้แสดงผลแบบหลายฟังก์ชั่นตามต้องการ
 • การปรับแต่ง Grand Total 
 • การเรียงลำดับและการจัดกลุ่ม Field เช่น ให้แสดงผลสรุปตามไตรมาส ตามเดือน หรือตามปี ฯลฯ
 • เทคนิคการกระจาย PivotTable ตัวเดียว ออกเป็นหลาย Report ในแต่ละ Sheet
 • การคำนวณผลสรุปในลักษณะอื่น เช่น % of Total , % of Parent , Running Total, % of, 
 • % Different, หรือ แสดงการจัดอันดับค่าแบบ Ranking ในลักษณะต่างๆ ฯลฯ
 • การสร้าง Calculated fields และ Calculated Items เพื่อช่วยคำนวณใน PivotTable
 • การสร้างและการปรับแต่ง PivotChart เพื่อนำเสนอข้อมูล จาก Pivot Table
 • การสร้าง Pivot Table ช่วยคำนวณผลสรุป จากข้อมูลที่บันทึกเก็บแยกกันไว้ในหลาย Sheet
 • การ Import ข้อมูลเช่น Text File, Access, SQL, ฯลฯ ให้เข้ามาสร้างเป็น Pivot Table เลยทันที
 • เทคนิคการทำให้ Pivot Table เห็นข้อมูลใหม่ที่กรอกเพิ่มเข้ามาในตารางทีหลังได้อย่างอัตโนมัติ
สร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย Macro
 • ทำความรู้จักกับ Macro และการใช้งานเบื้องต้น
 • เทคนิคการสร้าง Macro แบบ Record ให้สามารถทำงานได้มากขึ้น
 • การเรียกใช้ Macro วิธีต่างๆ
 • การแก้ไขและการลบ Macro 
 • การกำหนด Macro ให้เรียกใช้ได้จากปุ่มคำสั่ง หรือ Toolbar
 • การสร้าง Macro เพื่อช่วยในการนำข้อมูลจากหลาย Sheet หรือหลายแฟ้มงาน เข้ามารวมเป็นตารางเดียวกัน

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

11 Jan 2019
18 Mar 2019
29 Apr 2019
11 Jun 2019
19 Jul 2019
05 Sep 2019
04 Dec 2019
06 Jan 2020
18 Mar 2020
08 Apr 2020
11 Jun 2020
16 Jul 2020
08 Sep 2020
14 Dec 2020