CompTIA A+

CompTIA A+

สายอาชีพที่กำลังขาดแคลน
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด ณ ตอนนี้
คงหนีไม่พ้น “สายงานด้าน IT” 

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง 
“IT Support หรือ Technical Support” 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลในด้าน 
Hardware, Software และ Network ขององค์กร
กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงาน 

อ้างอิงจากการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูล
งานสายไอทีของ 
Jobthai.com พบว่า 
งานดูแลด้านเทคนิค (Technical Support)
ติด 1 ใน 3 ของตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการในองค์กร
โดยมีอัตราส่วนคิดเป็น 13.4% ของงานสาย IT ทั้งหมด
หรือประมาณ 451 อัตราเลยทีเดียว!

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT หรือตำแหน่งงานดังกล่าว
จึงต้องคอยปรับตัวและอัพเดทเทรนด์ความรู้ต่างๆ 
พร้อมสร้างมาตรฐานการทำงานให้ตรงตามที่องค์กรต้องการ 
และ 1 วิธีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง นั่นก็คือ 
“การมีใบรับรองเพื่อการันตีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของตน”

CompTIA A+ Certification
คือ ใบรับรองความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และจำเป็นสำหรับ Technical Support 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ในระดับเริ่มต้น

โดยทักษะที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
● ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ 
ของคอมพิวเตอร์ เช่น Main Board, RAM, CPU 
และสามารถจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละส่วน
ให้ทำงานร่วมกันได้

● ทำความรู้จักกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
และลักษณะการทำงานของ Hard disk, SSD, Flash drive, CD

● ทราบถึงประเภทและความแตกต่างของจอแสดงผลแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น จอ LED, LCD และ CRT

● เข้าใจลักษณะการทำงานของช่องเสียบอุปกรณ์แต่ละประเภท
เช่น USB, VGA, HDMI, PCI 
รวมถึงอุปกรณ์ Input และ Output ต่างๆ 

● สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องพิมพ์ Multi-Function 
ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้

● มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย
และสามารถใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการติดตั้งระบบ 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้

● เรียนรู้หลักการติดตั้งและตั้งค่าให้กับระบบเครือข่าย เช่น
การตั้งค่า TCP/IP, IPv4 & IPv6, Subnet mask, Gateway 

● แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น 
ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless) และทราบถึง
คุณสมบัติการใช้งานของอุปกรณ์ไร้สายแต่ละประเภท 
(Tablets, Smartphones, Smart camera, GPS)

● วิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
(Windows, Linux, Mac OS)

● สามารถติดตั้ง-ตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
เบื้องต้นได้ (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)

● จัดการฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ 
ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
โดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม เช่น การใช้ Command line

● เข้าใจพื้นฐานคำสั่งการใช้งานของ Linux & Mac OS 
เช่น Backup/Time Machine, Image recovery, 
Screen sharing, Basic Linux Command line 

● ทราบถึงแนวทางและวิธีการป้องกัน
ระบบเครือข่ายและข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

● ทำความรู้จักกับภัยคุกคามและช่องโหว่รูปแบบต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์และระบบ Network
และเรียนรู้แนวทางป้องกัน เช่น การติดตั้งโปรแกรม Antivirus

● สามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น
กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการเปิดใช้งานโปรแกรม, 
การ Boot Windows, การเชื่อมต่อ Internet

● ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายขององค์กรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร CompTIA A+ จะช่วยยกระดับและเพิ่มทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ 
ทั้งในส่วนของการจัดการและติดตั้ง
ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์, 
การตั้งค่า Hardware & Software, 
การบำรุงรักษาอุปกรณ์, ความรู้ด้าน Computer Network 
และการรักษาความปลอดภัยของระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA A+
ราคารวมสอบ 25,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE