Certified Ethical Hacker v10 (CEH)

Certified Ethical Hacker v10 (CEH)

จากการวิจัยโดย Clark School 
พบว่าโดยเฉลี่ยมีการจู่โจม
และโขมยข้อมูลในโลกไซเบอร์
มากถึง 2244 ครั้งในหนึ่งวัน 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเนื่องจาก
ข้อมูลเป็นทรัพยากร
ที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว 
หรือข้อมูลองค์กรก็ตาม

หลายองค์กรจึงให้ความสนใจ
กับการวิธีปฏิบัติงานของ 
Hacker เป็นอย่างมาก 
เพื่อใช้ข้อมูลในการสร้าง
ระบบป้องกันการโจมตี 
อย่างเช่น Google ที่ลงทุนทุ่มเงิน
มากกว่า $1.5 ล้าน
ต่อปีเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ 
White hat hacker 
ที่สามารถค้นหาจุดบอด
ของระบบความปลอดภัย
ของ Google ได้ 
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
ระบบความปลอดภัย
และป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้นการรู้ให้เท่าทัน Hacker นั้น
จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนยุคใหม่ควรเข้าใจ
เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ตามปกติแล้วการ Hack นั้น
เป็นการกระทำที่ผิดกกฎหมาย
และผิดจริยธรรม 

แต่ในยุคนี้การที่จะต่อสู้
กับ Hacker ได้นั้น 
ก็จำเป็นจะต้องเข้าใจ
ถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ของ Hacker เช่นกัน
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนการ 
Hack อย่างมีจริยธรรม 
หรือ White Hat Hacker นั่นเอง!

White hat hacker 
(Ethical Hacker)
คือผู้ที่ทำงานให้องค์กร
อย่างถูกกฎหมาย 
โดยมีหน้าที่เจาะระบบ
รักษาความปลอดภัย
ขององค์กรเพื่อวิเคราะห์ถึงช่องโหว่
และจุดอ่อนของระบบ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
ให้แน่นหนายิ่งขึ้น

Certified Ethical Hacker
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2003 
โดยเป็นหลักสูตรการสอนการ Hack 
แบบถูกหลักจริยธรรม 
โดยใบรับรองการสอบผ่านของ 
CEH (ANSI 17024) 
ถูกใช้เป็นมาตรฐานเบื้องต้น
ที่ได้รับการยอมรับจาก
หลายๆองค์กรทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐบาล 

ดังนั้น CEH จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจหรือสนใจ
จะทำงานด้าน Security
หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียน
มีความคิดแบบ Hacker 
(Hacker Mindset) 
เพื่อป้องกันการจู่โจมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้สัมผัส
กับการใช้เทคนิคในการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น 
โดยผู้เรียนจะได้ลองทดสอบ Hack ระบบ
พร้อมหาวิธีป้องกันการ hack นั้นๆ

หลักสูตรนี้เป็นการเรียน 5 วัน
และผู้เข้าเรียนมีสิทธิที่จะเลือกสอบ
ในวันสุดท้ายของการเรียนได้

NTC เปิดอบรม Certified Ethical Hacker v10 (CEH)

ราคารวมสอบ 45,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE