Big Data Foundation

Big Data Foundation

Big Data สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ?

การตื่นตัวของการนำ "ข้อมูล" ไปใช้
ในภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญ
และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของ "Big Data" ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลจาก Economic Intelligence Center 
ชี้ให้เห็นว่า บริษัทอุตสาหกรรม
ชั้นนำของไทยรวม 62 แห่ง .. 
กว่า 56% เริ่มใช้ Big Data เพื่อพัฒนา
การขาย & การตลาดเป็นหลัก 
รวมถึงปรับปรุงสินค้า & บริการ
ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ในขณะที่
ภาคการผลิตสนใจนำข้อมูล Big Data
ไปใช้ในการวิเคราะห์ 
เพื่อเพิ่ม Productivity ให้สูงขึ้น 

ด้วยความสามารถในการเก็บข้อมูลมหาศาล 
ขยายข้อมูลอย่างไม่จำกัด & คุณสมบัติ 3V 
"High-Volume, High-Velocity, High-Variety"
ช่วยให้ Information Infrastructure 
สมบูรณ์มากขึ้น Big Data จึงกลายเป็น
เทคโนโลยีสำคัญ ที่ช่วยกำหนดทิศทาง 
และตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริง! 

Big Data Foundation (Exam Bundle)
เป็นหลักสูตรพร้อมสอบ Cert. CCC-BDF
จำนวน 2 วัน ที่เน้นสร้างความเข้าใจ
และช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของ 
Software Engineers
Application Developers
IT Architects & System Admin
ให้มองเห็นภาพรวมของการนำ Big Data 
และเทคโนโลยีอย่าง Hadoop
MongoDB รวมถึง Data Mining
มาใช้งานและแก้ไขปัญหาธุรกิจขององค์กร 
เพื่อจัดการ & วิเคราะห์ 
Big Data Journey ในอนาคต

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 
1. Big Data Fundamentals
2. Big Data Sources
3. Data Mining – Concepts and Tools
4. Big Data Technologies – Hadoop
5. Big Data Technologies – MongoDB
6. Exam Preparation Guide 
(Tips for Exam Taking & Mock Exam)

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
Big Data Foundation 

ราคารวมสอบ 31,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE