Coaching and Mentoring

Coaching and Mentoring

เมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะ
สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร
จนคุณได้เลื่อนขั้นเป็น “หัวหน้างาน” 

บทบาทหน้าที่ของคุณย่อม
“เปลี่ยนแปลงไป” กลายเป็นต้อง
สอนงานลูกน้อง พัฒนาทีม 
แล้วคุณจะมีวิธีการอย่างไร 
เพื่อขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้า 
ให้สำเร็จและได้ผลดีที่สุด ?

ในวันนี้ทาง NTC จะขอแนะนำหลักสูตร 
“Coaching and Mentoring” 
ซึ่งกล่าวถึง ทักษะของหัวหน้าที่ดี 
นั่นก็คือ “ทักษะความเป็น Coach” และ 
“ทักษะ Mentoring” ว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

"Coaching" คือ การฟัง ถาม ชวนให้คิด 
ชวนคุย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
โดยไม่มีการสอนหรือชี้นำใดๆ ทั้งสิ้น
เหมาะสำหรับลูกน้องที่มีศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ส่วน "Mentoring" คือ ระบบพี่เลี้ยง 
เน้นการสอนงาน แนะนำเทคนิคต่างๆ 
โดยบอกเล่าจากความรู้และประสบการณ์
ของ Mentor (ผู้สอน) ซึ่งวิธีนี้พนักงาน
จะสามารถทำงานได้เลย เหมาะกับกรณี
ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา มีเวลาฝึกไม่มาก 

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ “ตัวคุณเอง” แล้วล่ะ 
ว่าจะเลือกใช้บทบาทและวิธีการใด 
เพื่อฝึกฝนลูกน้องและทีมของคุณ 
ให้มีทัศนคติและศักยภาพที่เพียบพร้อม
สำหรับการทำงานให้ได้ผลดีมากที่สุด 

เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความสุขที่สุด
ของการเป็นหัวหน้า ก็คือ ความยินดี
ที่ได้เห็นลูกน้องของเราเติบโต 
และก้าวหน้าไปด้วยกันเท่านั้นเอง ????
ขอเป็นกำลังใจให้หัวหน้าและว่าที่หัวหน้าทุกคน!

 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
Coaching and Mentoring

ราคา 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE