Storytelling

Storytelling

Storytelling "เล่า...จนได้เรื่อง"

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
ประกอบไปด้วยทักษะหลายๆด้าน 
หนึ่งในทักษะสำคัญที่ทุกคนในองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ผู้นำ
หรือพนักงานต้องมี ก็คือ 
“Storytelling” หรือ
ทักษะการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ

บริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง 
ถือว่า “Storytelling” เป็นหนึ่งใน 
Leadership Tools ที่สำคัญ!!
ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารในองค์กร
เกิดความชัดเจน เข้าใจ เข้าถึง 
กระตุ้นการอยากรู้ & จดจำของพนักงาน 
รวมถึงเป็นทักษะสำคัญ 
ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดแก่พนักงานในองค์กรอีกด้วย .. 

แต่การเล่าเรื่องให้ประสบความสำเร็จ
ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย .. หลักสูตร 
"Storytelling เล่า...จนได้เรื่อง"
จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยดึงศักยภาพ
ของนักเล่าเรื่องทุกคนออกมา ผ่านการ
ทำ Workshop & กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึก
เทคนิคการนำเสนอเรื่องเล่าที่ประทับใจ 
โดยสามารถคิด สร้าง สรรหาเรื่องเล่าที่เหมาะสม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน 

● มีเทคนิคการวางโครงสร้าง
การเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจ
กระตุ้นความรู้สึกให้ผู้ฟังติดตาม
และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเรื่องเล่านั้นๆ 

● มีวิธีในการเล่าเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อสร้างการจดจำแก่ผู้ฟัง 
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. แนะนำตัว เล่าเรื่องใน Style ตนเอง 
2. Why Stories? การเล่าเรื่องสำคัญอย่างไร
3. เล่าเรื่องเล็ก & เรื่องใหญ่ ต่างกันอย่างไร?
4. 3 องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง 
5. G.R.E.A.T Story (เรื่องเล่า... กระตุ้นสมอง)
- Story Resources / Story Structure
6. เล่าเรื่อง ... กระตุ้นหัวใจ
- Story Techniques 
- เทคนิคและลีลาในการเล่าเรื่องให้น่าจดจำ
7. กิจกรรมผลัดกันเล่า & ผลัดกันแชร์ 

"Storytelling" ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง 
ในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ที่ส่งผลให้ทีมงาน “เกิดความรู้สึกร่วม”
“เกิดแรงบันดาลใจ” เพื่อมุ่งมั่น
ที่จะทำงานไปสู่เป้าหมาย 
รวมถึง “เกิดแรงผลักดัน” ให้ทีมงาน
คิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและความสำเร็จ
ของการทำงานในองค์กรให้สูงขึ้น 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร "Storytelling"
ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ 
ราคา 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE