Microsoft Excel (Advance)

Microsoft Excel (Advance)

"พัฒนาทักษะด้าน Excel 
ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 
เพื่อต่อยอดความรู้ 
สู่การใช้งานจริงภายในองค์กร"

หลายท่านที่ใช้งาน “Microsoft Excel” 
เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่า
โปรแกรม Excel นั้น สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ 
ทั้งในด้าน Finance & Accounting
รวมถึง Sales & Marketing โดยใช้ 
Excel เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อสร้าง
ตาราง & Report ด้านฐานข้อมูลต่างๆ
ที่สรุปผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว … 

ซึ่ง ณ ตอนนี้ มีคนจำนวนไม่น้อย
ที่คุ้นเคยกับการใช้ Microsoft Excel 
มาพอสมควร แต่ยังไม่รู้เทคนิค
การใช้งานอย่างถูกต้องในเชิงลึก
ส่งผลให้งาน ต้องหยุดชะงักหรือเกิดปัญหา 
อาทิเช่น “การคำนวณหาค่าต่างๆ
แต่ผลลัพท์ที่ได้กลับไม่ถูกต้อง”
“การสร้างสูตรคำนวณที่ผิดวิธี 
จึงต้องแก้ไขสูตรอยู่บ่อยครั้ง”
ซึ่งหากข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น
ซับซ้อนมากขึ้น ก็อาจทำให้เสียเวลา
และส่งผลต่อความผิดพลาดที่มากขึ้นได้ 

หลักสูตร Ms. Excel (Advance) 
เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 1 วัน 
โดยผู้สอนที่ผ่านการรับรองความสามารถ
จาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์
การสอน Excel ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ 
มามากกว่า 10 ปี เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด
จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
“เทคนิค เครื่องมือ และ วิธีการ” 
ใช้งาน Ms. Excel อย่างถูกต้องในเชิงลึก
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูล
ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละหัวข้อ ได้แก่
▪️การสร้าง & จัดการตารางด้วย Table Tool
▪️เทคนิคการสร้าง Chart แบบ Dynamic
▪️การจัดการ Worksheet 
▪️เทคนิคการใช้ Lookup Functions
สำหรับสร้าง Report หรือ Dashboard
▪️การสร้างเงื่อนไขค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน
ด้วยรูปแบบ And & Or 
▪️การสร้าง Data Bar & Color Scale
▪️Range Name / Name Manager / Formula Name
▪️วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table
▪️เทคนิคการสร้าง Macro 
เพื่อสั่งให้ Excel ทำงานได้หลายขั้นตอน
จากการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว!!

เน้นให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทาง
และเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน
Function ต่างๆ ของ Excel
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
และสามารถนำความรู้ Excel ทั้งหมด 
ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อ Support 
การทำงานประจำวันของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

NTC เปิดอบรมหลักสูตร
Ms. Excel (Advance)

ราคา 3,850 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE