CompTIA Cloud Essentials

CompTIA Cloud Essentials

"บริการ Cloud"
เริ่มแพร่หลายและเข้ามา
มีบทบาทในหลายองค์กร 
โดยเฉพาะการนำระบบ
“Cloud Computing” 
มาประยุกต์ใช้ให้รองรับกับธุรกิจ 

ซึ่งข้อดีของระบบ Cloud ได้แก่ 
● ทรัพยากรสำหรับประมวลผล
ของระบบพร้อมใช้งานได้ทันที
● เข้าถึง Cloud ได้หลายช่องทาง 
ทั้งในส่วนของ Data & Application
ที่พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลาผ่าน Internet 
● รองรับการขยายตัวและมีความคล่องตัวสูง 
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ 

ถือว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
องค์กรได้เป็นอย่างดี 
เมื่อต้องการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud
ขยายสาขา, เพิ่ม Product 
หรือ Service ใหม่ๆ 
ให้ทันต่อความต้องการของตลาด

ใบรับรอง “CompTIA Cloud Essentials” 
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ 
"Cloud Computing" ขั้นพื้นฐาน 
ทั้งด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ 
เหมาะสำหรับฝ่ายบริหารและฝ่าย IT 
ที่จะนำระบบ Cloud ไปใช้ภายในองค์กร

โดยเนื้อหาสำคัญในหลักสูตร มีดังนี้ 
1.) ความเข้าใจ Cloud Computing เบื้องต้น 
2) ลักษณะของบริการระบบ Cloud 
จากมุมมองทางธุรกิจ 
และการเชื่อมโยงบริการแบบ
SaaS, IaaS, PaaS 
เข้ากับเป้าหมายขององค์กร
3) ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
จากการนำระบบ Cloud มาใช้งาน
4) วิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ของการประมวลผลระบบคลาวด์
ต่อบริการ IT ด้วย ITIL

CompTIA Cloud Essentials 
จะช่วยให้การใช้งาน
ระบบ Cloud มีประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุนและสนับสนุนการทำงาน
ของธุรกิจได้ทุกรูปแบบอย่างแท้จริง 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
CompTIA Cloud Essentials 

ราคา 18,750 บาทรวมสอบ (ยังไม่รวม VAT7%) 


● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE