Team building

Team building

สร้างทีมให้ดีทำอย่างไร?

การสร้างทีมงาน (Team Building) หมายถึง 
กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน 
ให้มีทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
เพื่อให้เรียนรู้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร
ให้งานนั้นๆ บรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร
ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
ต้องอาศัยกระบวนการและเทคนิคที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง “Teamwork” 
ที่เกิดจากหัวใจหลักขององค์กร อย่าง “ทรัพยากรบุคคล” 
ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 

แต่ “การทำงานแบบ Teamwork‼️” นั้น
อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก 
สิ่งต่อไปนี้ คือ ..
แนวทางของการสร้าง Teamwork ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

1.) สร้างจุด “Focus”และความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีม
เข้าใจจุดประสงค์ของการทำงาน 
งานมีระบบ ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 

2.) สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความสามารถ & ประสบการณ์ 
การทราบจุดเด่นของแต่ละคน
ในเรื่องการทำงานและทัศนคติต่างๆ 
จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น 
เปรียบเสมือนการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอัน
ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

3.) สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน
สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีพลังใจในการทำงาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานงานที่ดีขององค์กร

4.) สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ
เป็นผู้พูดที่สื่อความให้เข้าใจง่าย 
เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด วิธีการ 
พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากที่คนๆหนึ่ง
จะมีความสามารถและประสบการณ์ในทุกๆ เรื่อง 

การทำงานเป็นทีมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด 
ที่จะช่วยในการจัดการงานต่างๆ เมื่อเจออุปสรรค
เพราะคนในทีมจะร่วมมือกัน 
ไม่ใช่เพียงเพื่อให้งานนั้นๆ เสร็จสิ้นไป 
แต่เป็นการทำงานที่มีคุณภาพ 
ได้ความคิดและแนวทางใหม่ๆ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Team Building
ราคา 11,250 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE