CompTIA IT Fundamentals

CompTIA IT Fundamentals

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ปัจจุบัน ..
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญ
ทำให้บุคลากรด้าน IT ซึ่ง ณ ตอนนี้ 
มีอัตราส่วนอยู่เป็นจำนวนน้อย 
เมื่อเทียบกับบุคลากรในสายงานด้านอื่นๆ
เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามไปด้วย 

หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเอง .. 
ก็ได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร IT 
ให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ด้วยเหตุนี้เอง . . . 
การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง 
จึงเป็นทักษะสำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจ 
หรือ ผู้ที่อยู่ในสายงานด้าน IT ต้องมี
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
ในยุค Thailand 4.0 
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น
และสามารถนำความรู้ IT ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

“CompTIA IT Fundamentals Certification” หรือ 
“ใบรับรองพื้นฐานด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์”
เป็นใบรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล 
ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและยอมรับ 

มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้เบื้องต้นทางด้าน IT 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
เพื่อต่อยอดและพัฒนาตนเอง สู่ระดับที่สูงขึ้น 

มีเนื้อหาหลักๆ ดังต่อไปนี้ . . .

1.) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
● รู้จักกับ RAM, CPU, Main Board, Power Supply 
และสามารถประกอบคอมพิวเตอร์เองได้

2.) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
● สามารถติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้ 
เช่น Windows และ Application ที่จำเป็นในการใช้งาน

3.) การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
● ทราบถึงขั้นตอนการติดตั้ง
และตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้

4.) การตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย 
● รู้จักการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
ทั้งแบบภายใน (LAN) และภายนอก (WAN)

5.) การทำงานและจัดการไฟล์ โฟลเดอร์และแอพพลิเคชั่น 
● สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ 
โฟลเดอร์และแอพพลิเคชั่นได้

6.) การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย 
● ทราบถึงระบบความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
และสามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้

7.) การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
● ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น

8.) การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน (user) 
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
● ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
หรือ ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กล่าวโดยสรุปง่ายๆ 
ใบรับรอง “CompTIA IT Fundamentals” ‼️
“หากมองในแง่ของนักเรียนนักศึกษา”
ก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทาง 
เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ
“หากมองในมุมของผู้ที่อยู่ในสายงาน IT”
ก็ถือเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน 
ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้น

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals
ราคารวมสอบ 19,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE