CompTIA Pentest+

CompTIA Pentest+

ถึงแม้ว่าโลกออนไลน์จะมีความสะดวกสบาย 
แต่ก็แฝงไว้ด้วยภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
จากเหล่า "อาชญากรไซเบอร์" หรือ "Hacker" 
ที่สามารถเจาะระบบข้อมูลส่วนบุคคลหรือองค์กร
เพื่อขโมย ทำลาย หรือเข้าถึง "ข้อมูลสำคัญ" ต่างๆ 
หรือแม้แต่ล็อคไฟล์ของเราไว้ไม่ให้สามารถใช้งานได้
ผ่านการเข้ารหัสเพื่อ "เรียกค่าไถ่" (Ransomware)
ผลกระทบที่ตามมาเสียหายมากมาย 
โดยเฉพาะสูญเสียความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจอีกด้วย 

แล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร … 
ว่าระบบในองค์กรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
มีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากการโจมตี
รูปแบบต่างๆ ที่ซับซ้อน ตรวจจับได้ยาก 
และสร้างความเสียหายรุนแรงต่อองค์กร 

CompTIA Pentest+ เป็นหลักสูตร
ที่มาพร้อมใบรับรองมาตรฐานสากล
เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
หรือทีม IT ของบริษัท ที่ต้องการเรียนรู้หลักการ
ทำ "Penetration Testing" หรือการทดสอบ
เจาะระบบด้วยเครื่องมือและขั้นตอน
ที่ถูกต้องโดยยึดหลัก “Ethical Hacker”
เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบ 
ประเมินความปลอดภัยและความเป็นไปได้
ของการโจมตี ไม่ให้ถูกคุกคามจากผู้ไม่หวังดี
ที่ต้องการโจมตีหรือขโมยข้อมูลต่างๆ
เรียกว่าทดสอบเจาะระบบ “แบบ Hacker”
เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเรานั่นเอง! 

เนื้อหาหลักในหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
1) Planning & Scoping Penetration Tests
: วางแผนขั้นตอนการโจมตีก่อนทำการเจาะระบบ 
2) Conducting Passive Reconnaissance
: เก็บข้อมูลรูปแบบการทำงานของเครื่องเป้าหมาย
3) Performing Non-Technical Tests
: ทำ Social Engineering Tests หรือ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของข้อมูล 
4) Conducting Active Reconnaissance
: Scan เครือข่ายระบุเป้าหมายหาช่องโหว่ 
5) Analyzing Vulnerabilities 
: วิเคราะห์ผลการ Scan ช่องโหว่เพื่อนำไปใช้ 
6) Penetrating Networks
: นำข้อมูลช่องโหว่ไปใช้โจมตีหรือเจาะระบบ
7) Exploiting Host-Based Vulnerabilities
: ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่บนระบบปฏิบัติการ 
Windows, Nix & Web Application
8) Testing Applications
: ทดสอบ Source Code และการ Compile Apps
9) Completing Post-Exploit Tasks
: ขั้นตอนการทำ Post-Exploit เมื่อระบบถูกโจมตี
10) Analyzing and Reporting Pen Test Results
: วิธีการเขียนและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
จากการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ

ปัจจุบันความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบ
และภัยคุกคามด้าน Cyber เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาลองเรียนรู้วิธีสร้างเกราะป้องกัน “Hacker” 
ด้วยหลักสูตร "CompTIA Pentest+"
ให้พร้อมรับมือจากการถูกโจมตีรูปแบบต่างๆ 
สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดการกับช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายหรือระบบข้อมูลในองค์กร 
ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องก่อนที่จะสายไป 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA Pentest+
ราคารวมสอบ 39,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE