tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Microsoft Excel (Vlookup In Depth)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่น Vlookup อย่างละเอียดทุกแง่มุม ซึ่งหาอ่านไม่ได้จากหนังสือทั่วไปในท้องตลาด เริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นการประยุกต์ใช้งานในเชิงลึก โดยเรียนรู้จากการฝึกใช้งานจริงจากตัวอย่างใช้งานต่างๆ อาทิเช่น การสร้างสูตรสำหรับทำ Report หรือ Dashboard, การสร้างสูตรสำหรับช่วยทำฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และเรียกดูข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ตามได้ง่ายและรวดเร็ว จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • การสร้างสูตรแบบ Relative Reference, Absolute Reference และ Mixed Reference
 • การสร้าง Formula Name เพื่อใช้กับสูตรที่ซับซ้อน ให้สร้างได้ง่ายขึ้น
 • การจัดเตรียมตารางข้อมูลสำหรับใช้กับสูตร Vlookup
 • เทคนิคการแปลงตารางข้อมูลที่มีอยู่ แต่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง  ให้มาอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้กับสูตร Vlookup โดยทันที
 • การสร้างสูตร Vlookup แบบ Exact Match และการประยุกต์ใช้งาน
 • การสร้างสูตร Vlookup แบบ Approximate Match และการประยุกต์ใช้งาน
 • เทคนิคการใช้Vlookup ในการคำนวณแบบหลายเงื่อนไข แทนการใช้สูตรแบบ IF ซ้อน IF หลายชั้น
 • เทคนิคการแก้ปัญหากรณี Vlookup ค้นหาข้อมูลไม่พบ ทั้งที่ตรวจสอบดูเองแล้วพบว่าข้อมูลนั้นมีอยู่
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup สำหรับใช้ค้นหาและแยกแยะข้อมูลที่ซ้ำกัน
 • การควบคุมและจัดการกับ Error ที่เกิดจากสูตร Vlookup
 • เทคนิคการปรับแต่งฟังก์ชั่นVlookup ให้ค้นหาข้อมูลจากตารางได้ โดยไม่ต้องนับตำแหน่งคอลัมน์เอง
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup ค้นหาข้อมูลแบบ 2 ชั้น เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง Row กับ Column
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup เพื่อค้นหาค่าจาก 2 คอลัมน์พร้อมกัน
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup เพื่อค้นหาข้อมูลจากหลายตาราง หรืออยู่ในหลาย Sheet หรือหลายแฟ้มงานพร้อมกัน
 • เทคนิคการสร้างสูตรVLookup ให้ค้นหาค่าที่ซ้ำกัน แต่อยู่คนละแถวในตารางได้ ไม่ว่าจะซ้ำกันกี่แถวก็ตาม
 • เทคนิคการสร้างสูตร VLookup ให้ใช้ในการค้นหารูปภาพได้
 • เทคนิคการสร้างสูตร Vlookup ให้กลายเป็น Link สำหรับดูข้อมูลจาก Sheet อื่น หรือแฟ้มงานอื่นได้โดยอัตโนมัติ
 • การป้องกันสูตรและข้อมูลที่สำคัญในSheet และแฟ้ม เช่น
 • การกำหนดให้มีรหัสผ่าน ตอนเปิดแฟ้ม
 • การป้องกันเฉพาะสูตรไม่ให้ถูกลบหรือแก้ไขได้
 • การป้องกันไม่ให้คลิกเลือกช่องเซลได้
 • การซ่อนสูตรไม่ให้มองเห็นได้
 • การซ่อน Sheet  ไม่ให้ผู้อื่นรู้ หรือเข้าไปใช้งานได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลใน Excel ด้วยสูตร Vlookup
 • ผู้ที่สนใจการใช้งาน Excel ในขั้น Advance
Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter